Измерване на микроклимат от специалисти

Измерване на микроклимат от специалистите по измерванията от сайта измервания.com

Измерване на микроклимат

Измерване на микроклимат от специалистите по измервания на микроклимат от сайта измервания.com. На техния сайт ще намерите много полезна информация не само за измерване на микроклимат, но и за измерване на останалите фактори на работната среда:

 • вибрации;
 • шум;
 • осветеност;
 • прах
 • други.

 

Измерване на микроклимат
Измерване на микроклимат

Всички измервания на микроклимата и на останалите фактори на работната среда ФРС се извършват с калибрирани уреди според всички нормативни изисквания на Република България и Европейския съюз.

За всички извършени измервания от специалистите се издават протоколи.

Измерването на микроклимат и другите фактори на работната среда ФРС се извършват по одобрени методики за измерване.

Ако искате да публикуваме на нашия сайт и Ваша полезна информация от и за България, трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Вие да сте автор на матриалите или да притежавате авторските права;
 • задължително трябва да попълните нашето заявление за авторство като попълните точно и коректно данните си в него;
 • да бъде с не по-малко от 320 думи;
 • да бъде автентична и да не е публикувана преди това в интернет (проверяваме за автентичност със специален софтуер);
 • да отговаря на законите на Република България и Европейския съюз;
 • да няма нецензурно или порнографско съдържание;
 • да бъде с полезна и актуална информация за България;
 • да бъде на български език;
 • да има поне една снимка по темата с минимални размери 200 х 200 пиксела;
 • други наши допълнителни изисквания и въпроси, които може да Ви задаем преди да публикуваме материалите Ви.

Изпращайте Вашите материали на електронната ни поща или по куриер (за тази опция се свържете предварително с нас).

Ние ще публикуваме материалите Ви с името и / или псевдонима Ви само, ако изрично сте поискали това в заявлението за публикуване на сайта ни.

Още полезна информация за измерването на факторите на работната среда и микроклимат, може да намерите в нашите категории:

Очаквайте и следващите ни публикации с полезна информация от и за България!