Емоционалната интелигентност, наричана още EQ

Емоционалната интелигентност, понякога наричана EQ, се отнася до способността на човек да разпознава, разбира и контролира своите емоции.

Тя става критично свойство, когато става дума за междуличностна комуникация. И това е гореща тема не само в психологията, но и в бизнеса. Самият термин е измислен от психолози през 90-те години. Употребата му бързо се разпространи в други области, включително бизнес, образование и популярна култура.

Мисията на Skillception е да създадем платформа, където да срещнем хората, които да предоставят знания и умения на тези, които имат нужда от тях.

Психолозите Петер Саловей и Джон Д. Майер, някои от водещите изследователи по темата, определят емоционалната интелигентност или EQ като способността за разпознаване и разбиране на емоциите в себе си и в другите. Това свойство включва и използването на емоционално разбиране за вземане на решения, решаване на проблеми и общуване с другите.

В миналото емоцията и интелигентността често се разглеждаха като противоположни понятия. Напоследък обаче психолозите проучват как взаимодействат когнитивните процеси и емоции и влияят върху мислите на хората. Помислете как емоциите и настроенията, като щастие, гняв, страх  тъга, влияят върху начина, по който се държим и вземаме решения.

Емоционалната интелигентност е важна за успеха

Концепцията бързо привлече вниманието на обществеността, включително HR мениджъри и бизнес лидери. Изследователите предполагат, че емоционалната интелигентност влияе върху това колко добре взаимодействат служителите с колегите си. Смята се също, че EQ играе голяма роля за това как работниците се справят със стреса и конфликта, както и за цялостната работа.

Изследванията показват, че служителите с по-високи резултати от EQ също са склонни да бъдат класирани по-високо по отношение на междуличностното функциониране, лидерската способност и управлението на стреса. Други проучвания свързват по-високите нива на емоционална интелигентност с по-доброто удовлетворение от работата, както и цялостното представяне.

Хората, които са успешни в работата, не са просто умни – те имат и силна емоционална интелигентност.