DPF /Diesel Particulate Filter/ или FAP /Filtre à Particules/

Техническо описание на DPF/FAP:

Съвременният забързан свят се стреми да намали количеството на изхвърлени в околната среда вредни вещества. Европейските страни в стремежа си да намалят негативното въздействие върху природата внедряват в системата за освобождаване на отработени газове Филтър за твърди частици DPF /Diesel Particulate Filter/ или както е наименованието му за френските дизелови автомобили FAP /Filtre à Particules/. По такъв начин в света се появява стандартът ЕВРО-4 за дизеловите автомобили.

Справянето с отработените вредни емисии изхвърляни от автомобилите е един от основните фактори при проектирането и експлоатацията на съвременните двигатели.

Почистване на DPF филтър
Почистване на DPF филтър

Предназначение на филтрите за твърди частици

Основното предназначение и функция на филтъра за твърди частици е намаляването на количеството на изхвърлени вредни емисии: азотен оксид и азотен диоксид, въглеводороден двуокис и сажди.

Видове филтри за твърди частици

Съществуват 2 вида филтри за твърди частици:

DPF (dieselparticulatefilter) – закрит тип филтър без възможност за прочистване

 и

FAP (filtre à particules) – закрит тип филтър с възможност за изгаряне на вредните емисии от повърхността на филтъра и регенерация.

Като конструкция филтърът за твърди частици представлява метална тръба, във вътрешността на която се намира керамична матрица. Структурата на стените на матрицата е пореста. Във филтъра се намират датчици за измерване на температура, за измерване на диференциално налягане и датчик за кислород.

Повече информация за процеса на регенерация на DPF и FAP можете да получите на блога на JTS Performance