Права на работниците по ЗБУТ

Знаете ли основните права на работниците по ЗБУТ – здравословни и безопасни условия на труд? Ако се интересувате от темата, Ви препоръчваме да посетите сайта на експертите по здравословни и безопасни условия на труд – zbutinfo.com

Права на работниците по ЗБУТ

Искате ли да научите какви са основните права на работниците по ЗБУТ здравословни и безопасни условия на труд, тогава прочетет тази интересна статия по темата ЗБУТ

Права на работниците по ЗБУТ
Права на работниците по ЗБУТ

От статията ще разберете, че основните права са регламентирани в едни от най-важните нормативни документи на Република България:

 • Кодекс на труда
 • Закон за здравословните и безопасни условия на труд ЗЗБУТ
 • Други наредби

Основните права на работниците по ЗБУТ са:

 • всеки работник има право на здравословни и безопасни условия на труд;
 • всеки работник трябва да има предоставени необходимите, съгласно оценката му на риска – лични предпазни средства /ЛПС/;
 • подлежи на подходящо обучение за безопасност и здраве при работа;
 • има право да откаже или преустанови работа при непосредствена опасност за живота и здравето му;
 • има право на обезщетение при законно преустановяване на работа;
 • има право на облекчени условия на труд при намалена трудоспособност;
 • има право на достъп до наличната информация за условията на труд;
 • всеки може да прави предложения за подобряване на условията на труд;
 • всеки може да се обръща със подаване на сигнал или оплакване пряко към Инспекцията по труда.

Ако искате да публикуваме на нашия сайт и Ваша полезна информация от и за България, трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Вие да сте автор на матриалите или да притежавате авторските права;
 • задължително трябва да попълните нашето заявление за авторство като попълните точно и коректно данните си в него;
 • да бъде с не по-малко от 320 думи;
 • да бъде автентична и да не е публикувана преди това в интернет (проверяваме за автентичност със специален софтуер);
 • да отговаря на законите на Република България и Европейския съюз;
 • да няма нецензурно или порнографско съдържание;
 • да бъде с полезна и актуална информация за България;
 • да бъде на български език;
 • да има поне една снимка по темата с минимални размери 200 х 200 пиксела;
 • други наши допълнителни изисквания и въпроси, които може да Ви задаем преди да публикуваме материалите Ви.

Изпращайте Вашите материали на електронната ни поща или по куриер (за тази опция се свържете предварително с нас).

Ние ще публикуваме материалите Ви с името и / или псевдонима Ви само, ако изрично сте поискали това в заявлението за публикуване на сайта ни.

Още полезна информация за здравослвоните и безопасни условия на труд ЗБУТ, може да намерите в нашата категория:

Очаквайте и следващите ни публикации с полезна информация от и за България!