Акумулатори и батерии сепаратори

Акумулатори и батерии сепаратори, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатори и батерии сепаратори

В съвременните оловни акумулатори се използват микропорести сепаратори, които предпазват положителните и отрица­телните плочи от късо съединение, фиксират разстоянието между тях, като предотвратяват тяхното преместване при тръскане на акумулатора и създават необходимия запас от електролит в междуелектродното пространство и в плочите, осигурявайки висока електропроводимост.

Качеството на сепараторите съществено влияе на работата на акумулатора. Така тяхното омическо съпротивление определя капацитета на акумулаторите при разряд.

Сепараторите, изменяйки условията на достъп на киселина (елект­ролит) към електродите, могат да усилят или да забавят отпадането на активната маса от положителните електроди и скоростта на сулфатизация на отрицателните електроди, оказващи най-съществено влияние на срока на служба на акумулаторите.

Към микропорестите сепаратори се предявяват следните изисквания: висока химическа устойчивост, достатъчна механична здравина и елас­тичност, възможно най-малко значение на относително съпротивление, постоянство на свойствата и минимална хигроскопичност при продъл­жително сухо съхранение, способност бързо да се пропива от елект­ролита, достъпност и евтини изходни суровини и простота при изработ­ката.

Използват се сепаратори, изработени от мипор (микропорест ебонит) или мипласт (микропореста пластмаса). Обикновено сепараторите имат от едната страна оребрена повърхност, която, за по-добър достъп на електролита е обърната към положителните плочи. В качеството на едропорести сепаратори се прилагат също листове от стъклено влакно, пропито с киселинноустойчива свързваща компонента. Те се използват само в съчетание с микропорести сепаратори. Такива комбинирани сепаратори се наричат двойни. Прилага се при акумулаторни батерия, използвани в автомобил ЗИЛ-131, 6СТ-90-ЭМС. При това сепараторът от стъклено влакно се установява откъм положителната плоча. Като приляга плътно към нейните повърхности, той предотвратява оронването на активната маса и увеличава срока на служба на акумулатор­ните батерии, но пък увеличава вътрешното й съпротивление.

За по-добра изолация сепараторите се изготвят много по-големи по размери от тези на плочите.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО